CHWYTAM WIATR WOLNOŚCI

Jak poczuć wolność? Po prostu odnaleźć siebie czystego, bez zakłamań i obłudy, poza maskami i fasadami tworzonymi dla potrzeb (?) zbiorowych stereotypów lub dla fałszywego obrazu siebie (jakże upiększającego lub poniżającego, lecz zawsze złudnego a w końcowym efekcie prowadzącego do bólu i cierpienia). Również odwaga, Miłość i śmiałość do pełnego zaufania dla siebie są bezcenne […]