TAJEMNICE PLANU MOJEJ DUSZY

 Każda istota posiada Duszę i mnie również to dotyczy.

Czuję, słyszę i widzę, i wiem jak silnie wpływam na moją rzeczywistość. Zdaję sobie sprawę i doświadczam tego,  jaką moc ma moja myśl, intencja i działanie, i jakie to ma odbicie, rezonans we mnie i otaczającym świecie. To powoduje poczucie odpowiedzialności za moje decyzje.

Pragnę żyć to świadomie w swobodnej i radosnej kreacji dla Najwyższego Dobra. Świadomie rozwijać się w każdej częstotliwości, gęstości energii … Tak jaśniej, to fizycznie i duchowo, w każdej formie i wcieleniu. Rozwijam i pielęgnuję moje własne połączenie ze Źródłem Wszystkiego Co Jest. Zapewniam, że żaden guru pośrednik, mistrz, nauczyciel, anioł lub inny przewodnik nie zastąpi mi tego, pomimo tego iż w swoim czasie mieli swój wpływ na mój rozwój.

Polecam najnowszy artykuł Pani Katarzyny Kołomańskiej – Crystal Arya dla zrozumienia niektórych zagadnień dotyczących rozwoju Duchowego. Tym samym będzie dużo łatwiej zrozumieć Tobie moją drogę rozwoju.

Iluzja „przebudzenia”

Teraz pragnę podzielić się częściowo moim Planem Duszy, który wykonała dla mnie Crystal Arya. Możesz też dla siebie zamówić taki Plan Duszy korzystając z (kliknij w niebieski tekst)

ANALIZY ENERGETYCZNE Crystal Arya 

Całość Planu Duszy, opis składowych energii, skutecznie i jasno pomogła mi w zrozumieniu samego siebie, w przyczynach i skutkach mojego postępowania, a przede wszystkim przywróciła radość i sens mojego życia.

Oto fragmenty z podsumowania moich tajemnic Duszy:

Jesteś naturalnym uzdrowicielem i inspiratorem. Duszą o wielkiej zdolności wzbudzania w innych inspirujących myśli, refleksji i procesów uzdrawiania. Gdy skupiasz się na radosnej służbie rozumianej jako zajmowanie się tym, co przynosi wiele cennej energii Tobie i innym, wtedy łączysz się z Istotą Kreatywności w sobie. Twoja Dusza sygnalizuje, żebyś większą uwagę przykładał do obserwacji tego, co daje czystą Radość w Sercu, co pozwala Tobie realizować się w KREATYWNY sposób, lekko, naturalnie i przyjemnie – to niewinna, dziecięca radość istnienia. Wszelkie myśli i zajęcia, które są w stanie wzbudzić w Tobie to odczucie, mają kluczowe działanie. To także lekcja, która pomaga Ci przepracować negatywny rezonans ze światem, materią, cielesnością i poczuciem straty.

Abyś utrzymał wysoki poziom życiowej energii, witalności, motywacji i nastroju, potrzebna jest umiejętność autentycznego i naturalnego nagradzania się oraz doceniania swoich osiągnięć – siebie jako Istoty Światła w ludzkim ciele.

Twoja Dusza wyniosła na poziom mistrzowski pewne lekcje, które dotyczą archetypu poczucia wolności i doświadczania go bez względu na samoograniczenia. Wbrew pozorom, otrzymujesz cudowne wsparcie w postaci tzw. „boskiej interwencji”, ponieważ Twoim Sprzymierzeńcem w przygodzie życia w tej kreacji jest pomoc wszystkich Istot Światła. Kiedy wstępujesz do Królestwa Czystego Światła, wszelkie Twoje prośby i modlitwy Czystego Serca zostają wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. To wielka próba wiary, abyś nauczył się zachowywać mistrzowski spokój, nadzieję i równowagę bez względu na okoliczności. Masz dostęp do wglądu z Czystego Światła i możesz ujrzeć przyszłość, odbierać eteryczne wiadomości szeptane na wietrze. W Twoim wnętrzu przekładają się one na natchnione myśli, które natychmiast rozwiązują przeszłość i odsłaniają teraźniejszość. Bądź świadom tkwiącej w Tobie Świadomości Czystego Światła. Dużo medytuj i rozmyślaj, będąc obserwatorem swoich myśli. Kto obserwuje te myśli? Twoje Ja jest bardzo bliskie tzw. „skrzydlatym mędrcom”, którzy pomagają Ci wzrastać.

Przewodnictwo wraz z wyższą wiedzą zwiastuje wszystko, co natchnione. I to NATCHNIENIE szepcze do Twoich wyższych zmysłów. Słyszysz i czujesz Mądrość Wszechświata, dlatego wiesz, że jesteś kochany. Dzięki tej mądrości intuicyjnie wiesz, co robić. To siła, która oddala od kłopotów i rozpuszcza całe uwikłanie w dualizm. Nieustannie inspiruje Ciebie oraz tych, do których wychodzisz z autentycznym sobą, inspiruje do duchowego rozwoju oraz zawsze w odpowiednim momencie kieruje Tobą tak, abyś osiągnął swój najwyższy cel – wolność i kreatywną radość istnienia przejawiającą się w swobodnej ekspresji siebie.

Paradoksalnie do Twojej kondycji fizycznej, wiele z tych energii mówi dosłownie o fizycznym ruchu – o „pójściu naprzód”, wychodzeniu do świata ze sobą. Natchnienie jest z Tobą w niezwykłej formie i bezustannie przynosi Ci lekcje wrażliwości na Miłość i Obfitość we wszelkich jej przejawach. Wielka siła, która w Tobie tkwi, działa na ludzi katalitycznie. Dobrze, że jesteś, i wystarczy, żebyś był po prostu sobą.

Wsparcie Czystego Światła podlega wielu prawom wszechświata, a jednym z najbardziej kardynalnych jest zasada wolnej woli, która pozwala wszystkim dokonywać własnych wyborów. Przyjrzyj się Twojej autentycznej woli i motywacjom ukrytym w systemie przekonań, a zrozumiesz głęboki wymiar Twoich ograniczeń.

Potrzeby Duszy, która wnosi swe lekcje na poziom mistrzowski, nabierają charakteru często na swój sposób bezwzględnego i bezkompromisowego. Ta surowa moc w bezpośredni i bezpardonowy sposób konfrontuje Cię z testem na bezwarunkowość. Tak wiele tych przedrostków „bez” nasuwa refleksję o krystalicznej do cna mocy wznoszenia się duchem ponad fizyczne ograniczenia, aby sprawdzić w praktyce, na ile możliwe jest dla Ciebie zachowanie neutralnego stosunku, radości i chęci by żyć, tworzyć i dzielić się sobą, bez względu na okoliczności, uwarunkowania i ograniczenia. Często ograniczenie fizyczne spełnia tu rolę katalizatora i motywatora, by uruchomić nieszablonowe, niekonwencjonalne myślenie i pomysłowość, które potrafią sprawić, że coś niemożliwego lub istniejącego poza ogólnym wyobrażeniem, zostaje w „magiczny” sposób sprowadzone do rzeczywistości. Urzeczywistnione w unikalny sposób, a nie raz i spektakularnie wzruszający Serce.

Lekcja wielkiej szczodrości i Obfitości, którą dzielisz się z innymi będąc sobą, przypomina ludziom o tym, by przestali wyolbrzymiać pozorne ograniczenia, tworzyć sobie sztuczne problemy i blokady, które są tylko w umyśle. Wtedy ludzie pokornieją w pozytywnym sensie, i bardziej zwracają uwagę na to, co jednak mogą zrobić ze swoim życiem, niż na to, co wydaje im się poza ich zasięgiem. Ta inspiracja sprawia, że bardziej im się chce, np. wznieść na poziom rozwiązań, zamiast pławić się w poczuciu stagnacji, gdy pozostają na poziomie problemów.

Choć może wydawać Ci się, że Twoja ekspresja podlega pewnym ograniczeniom, to jednak jej siła rażenia jest bardzo wyrazista. Zarówno na zewnątrz, jak i wtedy, gdy inni dotykają tej energii od wewnątrz – z poziomu wrażliwości Serca. Zwłaszcza, gdy dzielisz się swoją mądrością i dojrzałością emocjonalną, emanując w naturalny sposób rodzajem siły psychicznej, która dla wielu ludzi może być wręcz nadludzką umiejętnością. Ponieważ przyzwyczajono nas cieszyć się życiem i je doceniać z jakiegoś powodu, a nie dla cudu życia samego w sobie, czy pomimo przeszkód, traum lub ograniczeń. Naprawdę wolny jest ten, który czuje się wolny, bez względu na zewnętrzne okoliczności.

Mogę jedynie potwierdzić powyższe informacje, które to od lat dziecięcych przejawiały się w życiu. Ciągle rozwijam się, rośnie mój potencjał energetyczny a kiedy ktoś, kto otrzymał pomoc z mojej strony i dziękuje mi za Cud uczyniony w jego życiu, wtedy czuję szczęście i wdzięczność dla Źródła wszystkiego co jest.

Pozdrawiam z całego Serca

– Wojciech